fbpx

Клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна възстановява плановия прием

17 / 05 / 2021
Написана от

От днес Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна отново работи с нормалният си (от периода преди пандемията) капацитет. Приоритети на висококвалифицирания лекарски екип, воден от проф. д-р Пламен Панайотов, остават лечение на исхемична болест на сърцето, на митрална клапна патология, аортна клапна стеноза, клапно-съхраняваща операция при аневризма на аортния корен, едноетапно оперативно лечение на предсърдно мъждене, минимално инвазивна хирургия на аортната клапа, хирургично лечение на хроничната и остра сърдечно-съдова патология, както и други сърдечни заболявания при възрастни пациенти – тумори и тромби в сърдечните кухини, междупредсърден септум дефект и др. Клиниката работи без прекъсване за спешност и планово лечение, като се прилага въведения през 2014 г. протокол за ограничаване на инфекциите на оперативните рани.

„При лечение на исхемична болест на сърцето (ИБС) в планов и спешен порядък, стремежът ни е за оптимално прилагане на артериална реваскуларизация, следвайки протокол за показания и противопоказания за използване на две мамарни артерии и арт. радиалис, както и хирургия на работещо сърце (ОРСАВ).“, обяснява проф. д-р Пламен Панайотов.

„При лечението на митрална клапна патология през годините сме достигнали до над 80% успеваемост с клапно-съхраняващите операции при митрална регургитация. При необходимост от клапно протезиране използваме най-високият клас механични и биологични клапни протези. Едни от най-често извършваните сърдечни операции са за аортна клапна стеноза - комбинация от клапно протезиране, поради стеноза на аортната клапа и коронарна реваскуларизация. В практиката ни е въведена и имаме отлични резултати с „безшевни“ биологични клапи на аортна позиция – щадящи при калциноза на аортния корен, с отлична хемодинамика, съкращаващи значително оперативното време.“, казва още проф. Панайотов.

Друга интервенция,  която се прилага с добри резултати от началото на 2010 г. в клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна  е клапно-съхраняваща операция по Дейвид при аневризма на аортния корен и запазена морфология на клапните платна на аортната клапа.

Едноетапното оперативно лечение на пристъпно или персистиращо предсърдно мъждене чрез крио-аблация, комбинирана с друга сърдечна процедура – клапна или коронарна, постига овладяване на аритмията в близо 80% от случаите при стриктно спазване на показанията. В клиниката са чести и случаите на минимално инвазивна хирургия на аортната клапа чрез мини-стернотомия и на митралната клапа чрез дясна странична мини-торакотомия и хирургично лечение на хроничната и остра патология на аортния корен и възходящата аорта.

През последната година на пандемия, в медицинската литература се появи понятието “collateral damages” – съпътстващи Ковид-19 тежки заболявания на хора, които никога не са боледували от Ковид-19. Става въпрос за всички онези пациенти, които поради страха си от инфекцията и нейните последствия, не търсят своевременно медицинска помощ, или не получават такава.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.