fbpx

Болница "Токуда" придоби статус на Университетска болница

08 / 04 / 2021
Написана от

Нов, заслужен академичен успех, постигна Болница Токуда след години натрупан опит в провеждането на обучение на докторанти в професионалното направление „Медицина“, практическо обучение на специализанти по 43 специалности, теоретично и практическо обучение на студенти по “Медицина” ,“Здравни грижи“, „Обществено здраве“, както и сертифицирани курсове за продължаващо обучение на лекари и медицински сестри. След заседание на Министерски съвет на 7 април 2021 г. е прието решение за определяне на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда за Университетска болница към Софийски университет.

Официалното одобрение на Министерски съвет идва след предложение на министъра на здравеопазването въз основа на мотивирано искане от страна на Ректора на Софийския университет и Болница Токуда.

Успехът е поредното признание за дейността на Болница Токуда в учебната и научна сфера.

От 2013 г. лечебното заведение е признато от Министерство на образованието и науката за Научна организация и има акредитация за обучение по 9 докторски програми. До момента има 20 успешно защитили докторанти, зачислени са и са в процес на подготовката си други 28 докторанти, включително и от други болници. Научната организация към лечебното заведение разполага с 90 души академичен състав - хонорувани асистенти, главни асистенти, доценти и професори и предоставя високо ниво на обучение на студенти, специализанти и докторанти. В момента в болницата се обучават 102 специализанти, назначени на трудов договор.

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.