fbpx

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

04 / 12 / 2020
Написана от

Ситуацията с пандемията Covid-19, обявена през пролетта на 2020 година, принуди държавите членки на ЕС да предприемат сериозни извънредни мерки.

В тази връзка е необходимо разработването на план за справяне с пандемичната ситуация.

Националният план е разработен от работна група, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, с участието на специалисти от Министерство на здравеопазването, регионални здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата, водещи медицински специалисти, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз,Български фармацевтичен съюз и др. Използвани са указанията на Световната здравна организация, планове на държави членки на ЕС (Италия, Франция, Германия), Англия и някои щати на САЩ (щата Илинойс), съобразен с особеностите на българското здравеопазване, територия, инфраструктура и др., цитирано от МЗ. 

Планът е динамичен, подготвен за адекватна промяна в зависимост от конкретната обстановка. Разработването и широкото използване на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 се разглежда като важен етап за справяне и прекратяване на настоящата пандемия и постигане на контрол на инфекциите със SARS-CoV-2 в дългосрочен план.

Целта е да се противодейства на разпространението на вируса и да се намалят потенциалните здравни последици от COVID-19. Ваксинацията ще позволи да се постигне имунитет при голяма част от населението, с което ще бъдат предпазени и лицата, които не могат да бъдат имунизирани и същевременно попадат в рисковите групи за по-тежко протичане и усложнения.

Препоръки за провеждане на имунизации

Препоръките за ваксинация се основават на подробна и задълбочена оценка на наличните доказателства. По-специално това включва оценка на рисковите фактори (за инфекция или сериозно заболяване) и безопасността и ефикасността на ваксината. Препоръките ще бъдат непрекъснато адаптирани и привеждани в съответствие с научната информация за наличните ваксини. При приложението на ваксините ще се отчитат медицинските противопоказания, включени в кратката характеристика на продукта.

Първоначално, при ваксинацията срещу COVID-19 няма да има налични достатъчно количества ваксина, за да се отговори на общите нужди. Приоритизирането на целевите групи се основава на епидемиологични и етични критерии.

Възможно е SARS-CoV-2 да продължи да причинява заболявания сред населението  дори след пандемията, така че ваксинацията срещу COVID-19 може да се наложи и в по-дългосрочен план (във фазата след пандемията).

От особено значение е първите доставки на ваксина да са предназначени за следните групи от населението, съобразно риска от инфектиране и необходимостта от поддържането на критичните структури за функционирането на обществото, изброени по ред на обхващане:

 • Фаза I: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал.

Лицата са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението. Имунизирането им ще позволи те да продължат да изпълняват професионалните си ангажименти.

 • Фаза II: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.
 • Фаза III: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.
 • Фаза IV: Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.
 • Фаза V: Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Имунизациите срещу COVID-19 на целевите групи ще се извършват по предварително изготвени списъци.

Производство и доставка

ЕС е осигурил потенциален достъп до около 1,3 милиарда дози за населението на ЕС от различни производители. Тези дози са разпределени между държавите-членки на ЕС пропорционално на съответното им население. Ваксините ще се прилагат само при условие, че са разрешени за пускане на пазара в ЕС.

С цел създаване на стройна организация по доставката на ваксините страната ще е разделена на шест района:

 • Район 1 включва области Видин, Монтана и Враца. Отговорник за изпълнение на задачите по Плана е РЗИ Враца.
 • Район 2 включва области Плевен, Ловеч, Габрово, В. Търново и Русе. Отговорник - РЗИ В. Търново.
 • Район 3 включва области Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич и Силистра. Отговорник - РЗИ Варна.
 • Район 4 включва области София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград. Отговорник - Столична РЗИ.
 • Район 5 включва области Пазарджик, Смолян, Пловдив, Ст. Загора, Хасково и Кърджали. Отговорник - РЗИ Пловдив.
 • Район 6 включва области Сливен, Ямбол и Бургас. Отговорник - РЗИ Бургас.

Имунизациите ще се прилагат от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, РЗИ, от лекари в специализирани структури на МВР и МО и от нарочно създадени за целта екипи, вкл. и мобилни екипи.

Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им са безплатни за населението без значени на здравноосигурителния статус на лицата.

Имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна, но не е задължителна. Не може да се постави без съгласието на даденото лице.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.