fbpx

Глобяват болници за нарушаване правата на пациента

20 / 08 / 2019
Написана от MedConsult

В новият проектозакон за Здравето се предвижда общините да сключват договори с болници за извършване на дейности от здравните кабинети. Промените са публикувани в сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, съобщава Medconsult.bg.

Дейностите ще се извършват от лечебни заведения по договор с общините, както и с държавата или собственика на частната детска градина, училище или социална услуга.

Какви дейности ще бъдат включени

  • Оказване на спешна помощ;
  • Медицинско обслужване до пристигането на екип от спешна помощ;
  • подпомагат процеса на лечение на хора с хронични заболявания;
  • извършват дейности за предотвратяване на заразни и паразитни заболявания;
  • контролират процеса по противоепидемичен и хигиенен режим;
  • участват в подготовката и контрола в спортни занимания, туризъм и отдих;
  • контролират и предотвратяват употребата на наркотични вещества;
  • правят превенция на употребата на алкохолни напитки;
  • провеждат програми за образование на деца и ученици, свързани със здравословно хранене, физическа активност и травми и сексуална култура;
  • обсъждане и контролиране върху седмичното меню за хранене;

В мотивите на здравното министерство се споменава, че с тези промени ще се насърчи сътрудничеството между специалистите от здравните кабинети и други медицински лица от извънболничната помощ, което ще доведе до по-интегрирана и достъпна грижа. Според мотивите на МЗ това ще е от съществено значение за лечението на деца с хронични заболявания.

Предвижда се глоба до 6000 лв. на лечебни заведения за нарушаване правата на пациент

Правата на пациент ще бъдат регламентирани в нормативен акт. Според помените, който ги наруши ще бъде глобен между 300 и 1000 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1500 лв. Измененията предвиждат да се наложи имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв, когато нарушението е извършено от лечебно заведение, а при повторно от от 3000 до 6000 лв. Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от областните управители. Наказателните постановления се издават от областните управители или от оправомощени от тях длъжностни лица. информира още Medconsult.bg.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.