fbpx

МЗ откри общесвена поръчка за развитие на системата за спешна помощ

15 / 02 / 2019
Написана от MedConsult

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикувано решение за откриване на процедура по ЗОП за закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура за спешни отделения и филиали за спешна медицинска помощ на територията на страната в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва:

1. Доставка на оборудване от недиагностичен тип (легла за реанимация, носилки, колички инвалиден-стол, кушетки и др.);
2. Специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи (дефибрилатори, електрокардиографи, апарати за обдишване, аспиратори и др.);
3. Хладилници за лекарствени средства;
4. Негативоскоп, офталмоскоп/ отоскоп комплект, комплект ларингоскоп.

Общата стойност на проекта е до 22 024 776 лв., а срокът за подаване на офертите е до 13 март 2019г. Целта е осигуряването на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите в страната и на пребиваващите на територията на България. Общата стойност на проекта за модернизация на спешната помощ е 163 897 815, 62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.