fbpx

Развитие на научното сътрудничество между Медицински университет – София и Университета в Берн

13 / 07 / 2023
Написана от

Официална среща с цел конкретизиране на възможни научни проекти за сътрудничество в областта на денталната медицина между Медицински университет – София и Университета в Берн се проведе на 6-ти и 7-ми юли. Визитата бе в продължение на установените научни контакти по повод 80-годишнината от учредяването на обучението по дентална медицина в България, тържествено отбелязана през ноември 2022 г. в София.

Медицинският университет в София бе представен от заместник-ректора доц. д-р Елица Деливерска и проф. д-р Божидар Йорданов, декан на Факултета по дентална медицина, а Университетът в Берн – от проф. д-р Валентин Джонов, директор на Института по анатомия и проф. д-р Антон Скулеан, ръководител на катедра и клиника „Пародонтология“. Доц. Деливерска и проф. Йорданов имаха възможност да участват в международен семинар с практически демонстрации на тема „Бернската концепция за лечение на увредена пародонта“, където бяха демонстрирани съвременните високи достижения на швейцарските учени и тяхното практическо приложение в денталната медицина.

През 2022 год. Университетът в Берн е класиран за пореден път сред 100-те водещи университети в света. В него се обучават близо 2200 студенти по хуманна и дентална медицина, което го нарежда сред най-големите университети в Швейцария.

Сътрудничеството между университетите от двете страни ще даде възможност на учените и на младите специалисти за обогатяване на знанията и опита по съвременни световни стандарти и за успешно реализиране на научните достижения в практиката.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.