fbpx

Семинар на тема: Невронаука за сетивата - фокус върху окото

06 / 04 / 2021
Написана от

Национална научна програма “Европейските научни мрежи” е една добра възможност за студенти, специализанти и млади лекари от целия свят да осъществят контакти с хора, които на практика са допринесли изключително много в различни области на медицината. Офталмологията не прави изключение от това, като в последните години се развива с бързи темпове и се залагат големи надежди на младите специалисти. Въпреки че има много споделена информация в интернет пространството, важно е младите лекари да имат персонален контакт. В семинарите, които се провеждат по линия на “Европейски научни мрежи” предлагат уникална възможност както за студентите и специализанти на МУ Варна, така и за специалистите, които искат да се профилират в определено направление.

Здравето на ретината е от особено значение

Семинарът, който беше проведен на 31 март 2021 г., предостави възможност да се отдели специални внимание на съвременния хирургически подход към заболяванията на ретината. Гости на събитието бяха двама уникални специалисти. 

Един от тях беше Марио Романо, който работи както в Милано, където е неговата университетска афилиация, така и в други центрове на Италия. Марио Романо обърна изключително внимание при подхода на лечение при диабетна ретинопатия, която води до сериозно увреждане на ретината и демонстрира уникални съвременни възможности, които биха могли да бъдат изпълнени в наши условия.  

По време на семинара голям интерес провокира презентацията на проф. Зигфрид Приглингер, който е прецедател на Комисията по образование в Европейския борд по офталмология (ЕБО), и един от водещите ретинални специалисти в света. Той обърна особено внимание на лечението на един проблем, който в България остава нелекуван, а именно макулната дупка.  Това заболяване се среща срванително рядко, но при възрастни хора над 70 годишна възраст се появява по-често. Обикновено последица от нелекувана макулна дупка е трайно увреждане на зрението. Проф. Зигфрид Приглингер показа уникална техника само с инжектиране на газ, която е отново приложима в нашите условия, но и приложима в ръцете на младите специалисти, което от голяма полза за развитието на ретиналната хирургия в България и по-конкретно в Медицински университет - Варна. 

Проф. Групчева сподели, че се проведоха два уникални семинара по програма  програма “Европейските научни мрежи”, които дадоха възможност за среща на живо с хора, които са имена в цял свят. Тази онлайн форма на обучение е изключително ефективна. Проф. Групчева допълни още, че следва продължение на проекта, а именно с обновяването на апаратурата на Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна. В момента ползват предоставен софтуер като демо версия, който позволява да обобщава информацията за конкретни пациенти и след това да се осъществява интернет консултации, което в условията както на пандемията от COVID-19, така и на глобализацията, е една уникална възможност за учебна, научна и лечебна работа. “ Надяваме се, че следващата стъпка е тази да осигурим софтуер, за да можем да осъществяваме онлайн обучения, онлайн консултации и всичко това да завършва с онлайн научни проекти, които да доведат до повишаването на нашата публикационна активност”, каза проф. Групчева. 

 

С Решение № 5578 06.08.2020 г. на Министерския съвет е приета Национална научна програма „Европейски научни мрежи", с която се финансират проектни предложения, подадени в периода 2017 - 2019 г. и получили висока оценка в процеса на оценяване от Европейската комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" (2014 - 2020 г.), установена чрез Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. съгласно чл. 173, параграф 3 и чл. 182, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.