fbpx

Преподаватели и докторанти от МУ-Варна представиха свои разработки на юбилейна научна конференция с международно участие

11 / 12 / 2020
Написана от

В периода 26–28 ноември 2020 г. преподаватели и докторанти от МУ-Варна участваха в Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 15-та годишнина от създаването на Факултет „Обществено здраве“ при МУ–Плевен.
Представителите на варненския медицински университет презентираха 28 доклада и постера в научния форум на тема „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“. Той се проведе в електронен формат, като включваше 11 тематични направления: епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания, медицинска и социална рехабилитация и интеграция, психично здраве, икономика на здравеопазването, дигитално обществено здраве, околна среда и здраве, промоция на здравето, управление и качество на здравната помощ, етични проблеми и клинична етика.
Обсъдени бяха актуалните проблеми на общественото здраве, пред които са изправени всички страни в условията на пандемията COVID-19, и възможностите за решаването им. Засегнат бе и проблемът с евентуалните последици за физическото и психическото здраве и социализацията при децата от продължителното протичане на епидемиологичната обстановка.
Освен представените доклади, преподавателите взеха участие в пленарни лекции и два уъркшопа на чуждестранни лектори, сред които д-р Ивета Нагьова – президент на Европейската асоциация по обществено здраве, проф. Дина Балабанова от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, проф. Джон Кинсман от Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) в Стокхолм, доц. Мирослав Клугар от Чешкия национален институт по медицина, базирана на доказателствата и транслационни знания, проф. Кристина Гаврилович от Университета по медицина и фармация в Яши, Румъния, и д-р Йеромир Маточек от Третия факултет по медицина на Charles University.
В конференцията участваха и представители на МУ-Пловдив, Националния център по обществено здраве и анализи, Югозападния университет – Благоевград, Медицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора и Бургаския университет „Проф. Асен Златаров“.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.