fbpx

МУ-Варна организира втори международен научен форум „Неврогенеза на Черно море“/“Black Sea Neurogenesis“

22 / 05 / 2023
Написана от

Водещи учени от 12 държави ще участват в международния научен форум „Неврогенеза на Черно море“/“Black Sea Neurogenesis“, който ще се проведе в периода 1 - 3 юни 2023 година в КК Албена. Организатор на мащабната научна проява е Медицински университет – Варна с подкрепата на проекта Transtem на Европейската комисия и Национална Програма „Европейски научни мрежи“ на МОН. Научен организатор на форума е проф. д-р Антон Тончев, невробиолог и Директор на Научноизследователския институт към МУ-Варна. Във форума ще участва и д-р Манлио Винчигуера, ръководител на международен екип от учени от Европейското научно пространство на проект TRANSTEM.

Богатата научна програма е разпределена в три основни секции по неврогенеза на развитието, неврогенеза при възрастни и по неврални стволови клетки и глиобластом. Сред учените, които ще дискутират новостите в областта на неврогенезата и стволовите клетки, освен утвърдени имена от Германия, Швейцария, Испания, Франция, Австрия, Швеция, Италия, Великобритания, Гърция и България, в научния симпозиум ще се включат и лектори от Япония и САЩ.

Форумът е открит (без такса за участие) за докторанти, постдокторанти и студенти. Повече информация за събитието и лекторите може да намерите тук http://www.blacksea-neuro.org/

Неврогенезата е процесът на образуване на нови нервни клетки от стволовите/прогенитони клетки. Това явление вълнува учените от цял свят и е във фокуса на огромен брой научни експерименти, т.к. е от ключов аспект за основни процеси в човешкия мозък като памет, учене, стрес, възстановяване след увреда и еволюцията като цяло.

 

Leading scientists from 12 countries will participate in the International Scientific Forum “Black Sea Neurogenesis”, which is scheduled for 1st-3rd June 2023 in Albena Resort. Organiser of the large-scale scientific event is Medical University–Varna, with the support of the TRANSTEM project of the european commission and National Programme “European Scientific Networks” of the Ministry of Education and Science. Scientific organiser of the forum is Prof. Dr. Anton Tonchev, neurobiologist and Director of the Research Institute at Medical University-Varna. Dr. Manlio Vinciguerra, head of an international team of scientists from the European Research Area (ERA) of the TRANSTEM project, will also participate in the forum.

The diverse scientific programme is divided into three main sections focused on developmental neurogenesis, adult neurogenesis and neural stem cells and glioblastoma. Among the scientists who will discuss the new developments in the field of neurogenesis and stem cells, besides the established names from Germany, Switzerland, Spain, France, Austria, Sweden, Italy, the UK, Greece and Bulgaria, the scientific symposium will also invite lecturers from Japan and the USA.

The Forum is open (no participation fee required) for PhD, postdoctoral and undergraduate students. Detailed information on the event and the lecturers is available here http://www.blacksea-neuro.org/

Neurogenesis is the process of forming neurons (nerve cells) from stem/progenitor cells. This phenomenon provokes interest amongst scientists from all over the world, and it is the focus of a huge number of scientific experiments since it is a key aspect for basic processes in the human brain such as memory, learning, stress and evolution in general.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.