fbpx

Националната научна програма „Европейски научни мрежи"

28 / 12 / 2020

Националната научна програма „Европейски научни мрежи" е приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата, финансирана от бюджета на Министерството на образованието и науката, подпомага български изследователски институции, чиито проектни предложения са получили висока оценка от Европейската Комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма „Хоризонт 2020".

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна е бенефициент по Националната програма „Европейски научни мрежи" чрез своя проект "TransBrain", участвал в конккурсните сесии на „Хоризонт 2020" през 2017 и 2018г. Проектът цели да подпомогне работата на изследователи от МУ-Варна в областта на фундаменталните и приложни невронауки, чрез изграждане на мрежи с водещи партньорски институции от Германия и Израел, и разширяването им чрез организиране на международни научни прояви в България. Финансирането от МОН е с продължителност 2 години, считано от 1 септември 2020г.

 

предстоящи събития      работни семинари

междуанродни конференции     конференции

Репортажи и итервюта     екип

HRS4R 1

 


Репортажи и интервюта

Студентка от МУ-Варна – първенец в VIII Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“

 

МУ-Варна събра водещи учени от Европа в научния симпозиум „Неврогенеза на Черно море"

 

Студент от МУ – Варна отличен с първа награда на Европейския студентски симпозиум по анатомични изследвания

 

Над 70 млади учени от МУ-Варна са подкрепени по „Европейски научни мрежи“ през първите 9 месеца след старта на програмата  

 

МУ-Варна стартира дейности по новата Национална програма на МОН                                 „Европейски научни мрежи"

МУ Варна

 

ХI Международен симпозиум по клинична анатомия 

9 simpozium

 

Международен семинар на тема: Невронаука - какво ще кажете за ретината?

prof Grupcheva

 


Предстоящи събития

 постер


 

Работни семинари

Workshops in stereology (May-July 2022)

Невронаука за сетивата - фокус върху окото (31 march 2021)

Участие в международни конференции

 


Научни конференции

 


Екип

 

Проф. д-р Антон Тончев, д.м.н.

Директор на Научноизследователски институт към Медицински университет - Варна

Ръководител катедра "Анатомия и клетъчна биология", Медицински университет - Варна

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.

Управител на "СБОБАЛ - Варна"

Заместник-ректор "Научна дейност", Медицински университет - Варна

Ръководител катедра "Очни болести и зрителни науки", Медицински университет - Варна

Научноизследователски институт, Медицински университет - Варна

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна

Ръководител катедра "Нервни болести и невронауки", Медицински университет - Варна

Научноизследователски институт, Медицински университет - Варна 

Проф. д-р Игор Резник, д.м.н.

Заместник - директор "Институтско - болнична координация" към Научноизследователски институт,

Медицински университет - Варна

Проф. д-р Явор Енчев, д.м.н.

Ръководител катедра "Неврохирургия и УНГ болести", Медицински университет - Варна

Научноизследователски институт, Медицински университет - Варна

 

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.